Övriga tjänster

Övriga tjänster – ett komplement till Er produkt

Vi kan erbjuda punktning, gradning/slipning, trumling samt montering av presskruv/mutter på era detaljer.

Detaljer med fräsning, borrning eller gängning tillverkas med fördel i vår CNC-styrda fleroperationsmaskin från Haas. Maskinen har två paletter och en kan riggas utanför för att optimera körningen.

Med hjälp av vår mätmaskin kan vi ta fram olika typer av mätprotokoll för era detaljer med en mät noggranneht om 1,9µm/250mm.

Ytbehandling
Med hjälp av våra kunniga samarbetspartner kan vi även ombesörja olika typer av ytbehandling så som:
– pulverlackering
– varmförzinkning
– elförzinkning.