Även 2018 startar positivt för oss på Rotage AB och vi kan här presentera en ägarförändring. Bo Hansson blir ny delägare jämte Mathias Larsson, Ingemar och Maria Ronger.
Ägarförändringen presenterades för personalen på Rotage i samband med en årsinformation den 7:e februari och Bosse blir nu vice VD och Marknadschef.