Den 9/9 hade vi en eftermiddag med aktiviteter för personalen med inriktning på vår värdegrund STARK. I aktiviteterna fokuserade på
Samarbete och Tillsammans som är två av ledorden i värdegrunden. Övningar som vända filten, trassla ut en rephärva och bygga torn gjordes med stor inlevelse.